КАТЕГОРИИ
Телефон 0898 518 261

e-mail: info@ekits.eu

gsm, dialer,аларма, тригерно, реле, Дистанционни, автоаларма, реле, контакт, термометър, кутия, дистанционно, rele, kontakt,термометър, sistemi, karta, vrati,ceni, схеми, комплекти, cnc, рутер, гравир, реклама, осветление, светодиод, engraver, router, схема, платка, pcb, usb, microchip,терморегулатор, PIC, DTMF, remote, control, солариум, терариум, инкубатор, електроника, волтметър, къща, управление, home, voltmeter, electronic, kits, relay, дайлър, rfid, card, printed, circuit,shema, schematic, диференциален, RTh5, RTh7, RTh9, RA5, RA6, BR1, GCM9, SIM, SIM01,SIM02, SIM_01,SIM_02
 
 SMS контролер 8 Изхода и 8 Входа


Описание:
Технически характеристики:
1. Захранващо напрежение 12V/1,5А
2. 8 релейни изхода;
3. Всяко реле е 12А/ 250V
4. Всеки изход представлява превключващ контакт на реле.
5. Запаметява състоянието на изходите при включване и изключване на захранване
6. Входовете са аналогови (10 битови) и цифрови. Съдържанието на обратния SMS се поръчва при заявка на потребителя (пример - да показва измерено напрежение на вход или дали е свързан към маса или не - показва дали входа е свързан на късо)

Принцип на действие
----------------- Включване на устройството --------------
Използваната СИМ карта трябва да бъде с изключена гласова поща и да не поисква ПИН код при включване.
Захранването може да е нестабилизирано 12 волта, но да осигурява 1,5 ампера ток, като изходното напрежение не пада повече от 2 волта.
Сим картата се поставя в гнездото. Включва се захранване. В средата на платката има 3 светодиода STATUS. Десният е червен и е свързан с GSM модулът. Ако той мига равномерно модулът работи коректно. При включване на захранване левият червен светодиод мига за време около 1 минута. Това време е необходимо за да сработи модулът.След изтичане на около 1 минута след включване на захранване левият червен светодиод STATUS изгасва и светва зеленият.
Ако всички релета са изключени то контактите им са в указаното на схемата положение.
Устройството приема SMS със следното съдържание:
1. *#1 Включва всички изходи
2. *#0 Изключва всички изходи
3. *#1# Включва всички изходи и връща обратен SMS
4. *#0# Изключва всички изходи и връща обратен SMS
5. *## Връща обратен SMS без да променя изходите
6. 11001111 Управлява изходи – 1 включва/ 0 изключва. Най-левия символ е за изход 1
7. 11001111# Управлява изходи – 1 включва/ 0 изключва. Най-левия символ е за изход 1. Връща обратен SMS
Съдържание на обратния SMS
Out 11001111 Най-левия символ е за изход 1. 1 означава включен изход/ 0 изключен.
Изключването на модула е желателно да става не директно със спиране на захранване, а чрез бутона. Той трябва да бъде задържан за време около 5 секунди. Десният червен светодиод и зеления светодиод STATUS светват постоянно.
Документи:
Описание

Цена: 220 лв.
 Всички продукти в категорията
GSM температурна алармена система / терморегулатор SIM_TH_02
Цена: 240 лв.
Тонално управление през GSM мрежата
Цена: 165 лв.
SIM 02- аларма с вграден GSM
Цена: 120 лв.
Температурна алармена система SIM_Th1
Цена: 240 лв.
SIM 01 - аларма с вграден GSM
Цена: 148 лв.
SMS контролер 8 Изхода и 8 Входа
Цена: 220 лв.
GSM алармена система GCM9 за Сименс
Цена: 53 лв.