2 / 3
  КАТЕГОРИИ
Телефон 0898 518 261

e-mail: info@ekits.eu

gsm, dialer,аларма, тригерно, реле, Дистанционни, автоаларма, реле, контакт, термометър, кутия, дистанционно, rele, kontakt,термометър, sistemi, karta, vrati,ceni, схеми, комплекти, cnc, рутер, гравир, реклама, осветление, светодиод, engraver, router, схема, платка, pcb, usb, microchip,терморегулатор, PIC, DTMF, remote, control, солариум, терариум, инкубатор, електроника, волтметър, къща, управление, home, voltmeter, electronic, kits, relay, дайлър, rfid, card, printed, circuit,shema, schematic, диференциален, RTh5, RTh7, RTh9, RA5, RA6, BR1, GCM9, SIM, SIM01,SIM02, SIM_01,SIM_02
 
 Универсален три цифрен индикатор. Волтметър IND01


Описание:
Приложение – универсален индикатор на аналогова величина, която може да се преобразува в напрежение (което се измерва от индикатора) и се променя по линейна зависимост.
Най-често срещани приложения са волтметри и амперметри.
Измерваното напрежение има обща маса (минус) със захранването на индикатора. Индикаторът може да измерва собственото си захранване.
Разрешаващата способност на аналоговият вход е 10 бита, това е число 1024. Т.е. напрежението подадено на входа се интерпретира като число от 0 до 1023, на 0 съответства 0 волта на входа, а на 1023 – 5 волта на входа. Показанието на дисплея Y е линейна зависимост на това число X (от 0 до 1023) и Y=(a/c)X+b. Коефициентите a,c и b се задават влизайки в менюто и те се запазват в паметта на устройството и след спиране на захранването.
Пример 1: на входа се подава напрежение от 0,74 до 4,378 волта. На индикатора показанието трябва да се изменя от 10 до 180. То тогава коефициентите са: а=228, b= - 24,7, с = 3
Пример 2: на входа се подава напрежение от 0 до 5 волта. На индикатора показанието трябва да се изменя от 0 до 5. То тогава коефициентите са: а=488, b= 0, с = 5
Пример 3: на входа се подава напрежение от 0 до 5 волта. На индикатора показанието трябва да се изменя от 0 до 10- това е волтметър с входен резистивен делител 1/2. То тогава коефициентите са: а=976, b= 0, с = 5
В описанието има програма за автоматично пресмятане на коефициентите
Цена: 20 лв.
 Всички продукти в категорията
Платка запис и възпроизвеждане на гласови съобщения Voice100
Цена: 57 лв.
Универсален три цифрен индикатор. Волтметър IND01
Цена: 20 лв.
'