Phone Number Phone Number Телефон: 0898 518 261 Fbook     Fbook     Smiley face Smiley face
Logo
ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД
1 / 3
Проектиране на печатни платки
2 / 3
3D принтиране SLA
3 / 3
Фирмуер за микроконтролери - С и асемблер

Как да се извърши настройка на WiFi, ESP32 уеб сървър и запис във вътрешен EEPROM

Използваме ESP32 devkit 1.

ESP32 WiFi Set

Модулът може да работи в режим AP - тогава е видим неговият SSID и устройствата (телефон, таблет, PC или друг ESP32) се свързват към тази мрежа чрез вярна парола. Паролата трябва да е по-дълга от 8 символа.
Другият режим е STA - тогава модулът се свързва към WiFi мрежа.

Постановката на примера е следната:
-- При power on искаме модулът да стартира в режим AP или STA. Като желаем да зададем SSID и PASS за двата режима.
Това състояние се помни и винаги при изключване и повторно включване на захранването модулът стартира вярно в съответен режим.
-- Необходим е интерфейс (в случая WEB), през който сервизно да се извършат тези настройки.

Схема на постановката:
- Свързани са два светодиода (червен и зелен);
- Свързан е ключ (от извод 34 към маса, и пул ъп резистор 4,7к към +3,3V)

 // PIN definition
 const int GRN_led = 27;
 const int RED_led = 26;

 const int btn   = 34;  // there is 4,7k pull up resistor to +3,3V / switch is connected between PIN and GND
   

Ключът се чете само при power on. Ако е свързан към маса се влиза в "сервизен" режим. Свети червен светодиод.
В този режим модулът работи в режим AP с предварително и твърдо зададени SSID и PASS.

  digitalWrite(RED_led,HIGH);
  set_mode=0;
  WiFi.persistent(false); //Avoid to store Wifi configuration in Flash
  WiFi.disconnect();
  delay(50);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP("ESP32 WiFi Set","12345678");
  delay(50);
  server.begin();
  delay(50);
     

Ако към тази мрежа (SSID=ESP32 WiFi Set ; PASS=12345678) свържем PC, то в браузър може да напишем IP адреса на уеб сървъра зареден в ESP32 -IP: 192.168.4.1
Ще се отвори страница, дефинирана във функция: void send_page (WiFiClient cl)

ESP32 WiFi Set

Промените, които правите през тази страница се записват във вътрешния EEPROM на ESP32 и се запаметяват дори и при рестарт на захранването.

За нормално стартиране на модула трябва да се изключи ключа и да се рестартира захранването. Тогава ще светне зеления LED и модула ще работи така както е настроен през WEB интерфейса.

А ето и целия код за модула

Коментари

Име

Съобщение

 
Емил

2023-12-10 14:03:43

Супер, много полезна и изчерпателна информация.

ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД

Фирма Електроникс Дизайн ООД е създадена 2007г гр. София. Дейността на фирмата е проектиране и производство на потребителска електроника.

Контакти

phone Телефон: 0898 518 261

maile-mail: info@ekits.eu

address Адрес: София бул. Европа 177