Phone Number Phone Number Телефон: 0898 518 261 Fbook     Fbook     Smiley face Smiley face
Logo
ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД
1 / 3
Проектиране на печатни платки
2 / 3
3D принтиране SLA
3 / 3
Фирмуер за микроконтролери - С и асемблер

 
 Електронен брояч Br1


Описание:
При подаване на захранване изходното реле е в указаното на фигурата състояние. На дисплея е изобразена нула, която мига. Мигащ надпис означава, че Br1 е в режим настройка или в режим преди старт. Ако се натисне бутон “Брой обороти” може да се настроят броя на импулсите пристигнали на входа, при които ще се задейства изходното реле. Ако се натисне “Време задръжка” се настройва минималното време между два импулса от 1 до 9999 mS, това е времето което трябва да изтече след приет импулс до отчитане на следващия. Всички импулси пристигнали през това време не се отброяват. Под импулс се разбира високо ниво на входа за минимум 1 mS. При натискане на бутон “Старт” на дисплея се появява не мигаща нула и релето е изключено. Br1 е готов да брои. Ако на входа се подаде високо ниво постоянно, то показанието на дисплея ще расте с 1 през времеви интервал определен от “Време задръжка”
Документи:
Описание Br1

Цена: 39 лв.
 Всички продукти в категорията
USB управление на 8 релета
Цена: 85 лв.
Универсален Таймер TIMER_OL
Цена: 30 лв.
Таймер с обратно отброяване RA6
Цена: 39 лв.
Електронен брояч Br1
Цена: 39 лв.

ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД

Фирма Електроникс Дизайн ООД е създадена 2007г гр. София. Дейността на фирмата е проектиране и производство на потребителска електроника.

Контакти

phone Телефон: 0898 518 261

maile-mail: info@ekits.eu

address Адрес: София бул. Европа 177