Phone Number Phone Number Телефон: 0898 518 261 Fbook     Fbook     Smiley face Smiley face
Logo
ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД
1 / 3
Проектиране на печатни платки
2 / 3
3D принтиране SLA
3 / 3
Фирмуер за микроконтролери - С и асемблер

 
 Таймер с обратно отброяване RA6


Описание:
При подаване на захранване изходното реле е в указаното на фигурата състояние. Ако се натисне бутон "Настройка" показанието на дисплея мига. Мигащ надпис означава, че RA6 е в режим настройка. В този режим с бутони от хилядни до единици могат да се настройват всички цифри. Това е времето за обратно отброяване, което може да се настрои от 0 до 9999 секунди. Когато времето е настроено се натиска бутон “настройка”. Изображението на дисплея спира да мига. С бутон “Старт” или чрез подадено напрежение на оптрона може да стартира обратното отброяване. Изходното реле се включва, на дисплея показанието намалява с 1 на всяка секунда и двете точки по средата на дисплея мигат. Във всеки момент отброяването може да бъде спряно от бутон “Стоп”. Показанието може да бъде променяно, когато отброяването е спряно и се натисне бутон “Настройка”. Изходното реле изключва при достигане до 0 или ако отброяването бъде спряно.
Документи:
Описание RA6

Цена: 39 лв.
 Всички продукти в категорията
USB управление на 8 релета
Цена: 85 лв.
Универсален Таймер TIMER_OL
Цена: 30 лв.
Таймер с обратно отброяване RA6
Цена: 39 лв.
Електронен брояч Br1
Цена: 39 лв.

ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД

Фирма Електроникс Дизайн ООД е създадена 2007г гр. София. Дейността на фирмата е проектиране и производство на потребителска електроника.

Контакти

phone Телефон: 0898 518 261

maile-mail: info@ekits.eu

address Адрес: София бул. Европа 177